nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin

Co to jest Centralne ogrzewanie (CO)

nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy ? jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia .