Dobry dentysta Chorzów

Stomatolog, za Wikipedią:

Dobry dentysta Chorzów
W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych.
Lekarze nie piszą jednak prac ma.

Widok do druku:

Dobry dentysta Chorzów